Underhåll

Det finns flera olika sorters underhåll i en förening, men det som de flesta frågar om är vad man får göra i sin lägenhet. För att förklara det måste vi börja med att fastslå vad inre och yttre underhåll är för något.

Inre underhåll

Om man tittar på 13§ i Stadgarna så får man en relativt klar bild över vad som ingår i det inre underhållet.

Men enkelt förklarat: Om du ser dig om i lägenheten, allt du ser har du ansvar för. Sedan finns det vissa saker som föreningen och du delar på och dessa har vi försökt beskriva här nedan. I slutet finns en lista över sådant som t.ex ingår i det inre underhållet.

Väggar och golv

Hela husets betongstomme tillhör föreningen. Färg, tapeter och golvbeklädning är ditt ansvar, väggar inne i lägenheten är ditt ansvar. Se bilden nedan för att förstå skillnaden mellan vilka väggar som tillhör föreningen och vilka som tillhör lägenheten.

1 – De bärande väggarna tillhör föreningen.

2 – Icke bärande väggar tillhör lägenheten.

3 – Ytterdörren tillhör lägenheten.

4 – Fönster/balkongdörr tillhör både lägenheten och föreningen. Underhåll på insidan skall den boende stå för, underhållet på utsidan står föreningen för.

Ytterdörr
Du kan ha bott i en förening med andra regler för underhållet av ytterdörr men hos oss har ett flertal dörrar bytts ut av den boende själv och därigenom har föreningen olika fabrikat, modeller och nyanser på sina ytterdörrar.  Eftersom likhetsprincip gäller i föreningen kan vi inte underhålla dörrar som kostar olika mycket i renovering och därmed överförs underhållet till den boende. Kontrollera i A-Ö vad som gäller för färgen.

Rör

Om du tittar vidare i lägenheten så finns där ett antal rör, det är kallvatten, varmvatten, värme, avlopp och ventilation. Får du göra vad du vill med dem? Absolut. Så länge du anlitar en fackman och inte gör något som skadar anläggningen.

Var går gränsen mellan föreningsrör och lägenhetens? De som ligger osynligt i betongplattan, golv, väggar etc. tillhör föreningen, det som är synligt, se pilen nedan, tillhör lägenheten.

El

Rören som är ingjutna i väggen är föreningens och kablarna är den boendes. Likadant med uttag och belysningsknappar. Alla lampor och vitvaror tillhör lägenheten och den boende.

Fönster

Insidan och underhållet där står den boende för och utsidan står föreningen för. Vad gäller om man pangar en ruta? Föreningen står för den yttre rutan och den boende för den inre.

Brand eller vattenskada

Under arbete/under konstruktion

Yttre underhåll

Yttre underhåll är det som föreningen står för och som du bekostar genom din månadsavgift. Det är resten av fastigheten, dvs markytor och hus.

Oavsett vad som beskrivits här är det alltid stadgarna och tolkningen av dessa som gäller.