Det här är en
bostadsrättsförening

 

Vad är en BRF?

BRF står för Bostadsrättsförening och du bor nu i Bostadsrättsföreningen Nattvakten. Ibland när man köpt en bostadsrätt har man full koll på vad man har gjort, vilket kan bero på att man bott i en BRF tidigare. Ibland råkar styrelsen på boende som inte riktigt förstått vad de har köpt.

Namnet Bostadsrätt innebär att man har köpt rätten att bo i föreningen och styrelsen har godkänt dig/er som medlem eller medlemmar. Med andra ord, du har inte köpt en lägenhet och du äger ingen bostad. Det du har betalat för är en andel i föreningen och rätten att använda/bo i en av föreningens lägenheter. Känn dig/er inte lurade nu, så här fungerar en BRF och det är inga konstigheter.

Det här är en bostadsrättsförening

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en förening. I en bostadsrättsförening finns det stora möjligheter att påverka sitt boende och hur föreningen ska skötas.

Vad är en samfällighet?

Det finns en massa olika konstruktioner av samfälligheter men om vi riktar in oss på våra grannar norr om BRF:en, så är det en samfällighet. Skillnaden är att de äger själva sin del av huset och marken, och kan göra ”nästan” vad de vill med det.

Finns det någon fördel med att bo i en BRF?

Förutom att du nu är ägare av en del av fastigheten, dvs marken och husen, så absolut. Underhåll av fastigheten och kostnader för vatten, avlopp, sophämtning, för att nämna några, fördelas ut på alla som bor här. Går något sönder så finns det en organisation för att få det lagat. Snöröjningen fungerar och gräsklippning, omplantering etc. Du har också möjlighet att påverka området och gemenskapen med egna idéer. Du är nu, tillsammans med 120 bostadsrättsägare och 7 hyresgäster, medlem i BRF Nattvakten. Sitt nu inte hemma utan ut och lär känna dina grannar, tillsammans kan vi göra det här området till något fint och attraktivt.

Har du frågor får du gärna ställa dem till styrelsen.

Ditt ansvar som bostadsrättshavare

Som boende i en bostadsrätt ingår du i en bostadsrättsföreningen, eller en brf, och har ett visst ansvar för ditt boende. Du ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar och tak. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten, till exempel yttertak och fasad.