Hoppa till innehåll

BRF Nattvakten i Sollentuna

Bygga om, renovera eller ändra

Styrelsen måste godkänna all ombyggnad inomhus och utomhus innan den kan påbörjas. Om du vill göra förändringar i din lägenhet, på fasaden eller uteplatsen måste du anmäla detta till styrelsen i god tid enligt stadgarna 13 §, avsnitt 2. 

Du kan använda blanketten Tillstånd för ombyggnad/renovering inomhus och utomhus som finns på SBC hemma, för att lämna in ansökan tillsammans med ritning, information om utförare, eventuella certifikat och skriftligt godkännande från grannar. 

Det är också din skyldighet att undersöka om bygganmälan behövs enligt plan- och bygglagen och att göra den minst tre veckor före byggstart. Det är viktigt att du anmäler ombyggnad i god tid för att undvika missförstånd och att slippa riva eller återställa något du byggt.

Inomhus

Normalt underhåll som målning och tapetsering eller att byta golv kan du göra utan att meddela styrelsen. Om du har för avsikt att förändra planlösningen, ta bort eller flytta en vägg, flytta spis eller annan utrustning i kök eller ändra i badrum så skall en anmälan alltid göras till styrelsen för prövning innan arbetet påbörjas.

Vid renovering av golvet i badrum måste golvbrunnen flyttas. Det är en kostnad som föreningen står för upp till en viss summa och endast en gång. Den totala summan för flytt av golvbrunn som föreningen godkänner är max 15.000 kr inkl moms totalt. Flyttar du en golvbrunn godkänns endast faktura på max 10.000 kr inkl moms. Flyttar du två eller flera  golvbrunnar godkänns fakturor för max 15.000 inkl moms totalt. Kom ihåg att innan fakturan kan ställas till föreningen måste detta godkännas av styrelsen! 

Fakturan skall ställas till
Brf Nattvakten
SBCID 7770
c/o SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL

Du måste själv se till att er entreprenör har nödvändiga certifieringar för våtrumsjobb. Skulle något gå galet så är det ni och i slutändan er enterprenör via sitt försäkringsbolag som blir ersättningsskyldig för skador.

Utomhus

Om du önskar att göra ändringar eller bygga något på den uteplats som är ansluten till din lägenhet, måste du söka tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse och dina grannar.

Dessa uteplatser ägs av föreningen och du har endast disponerings- och skötselansvar för dem, men de är inte din privata tomt.

Föreningen ansvarar för grundläggande underhåll av staket och anlitar ett företag för trädgårdsskötsel.

Du kan ansöka om att själv finansiera till exempel ett nytt staket (under förutsättning att det är fastsatt i ett trädäck, se nedan) vid din lägenhet, men i händelse av tvist gäller alltid att bostadsrättsföreningen som markägare har rätt att ställa krav på vad som byggs eller planteras och bostadsrättshavaren måste följa de regler som föreningen har satt upp.

 

Vid byggnation av trädäck på entrésidan får däcket inte gå längre från husets yttervägg än till inre vägg på trädgårdsförråd för fyrarumslägenheter på gård 1 till 4, eller till den yttre förrådsväggen för övriga marklägenheter.

Vid byggnation av trädäck på baksidan begränsas detta till 2,1 meter från yttervägg på gård 6, och det är inte tillåtet att sätta upp staket annat än på trädäck.

Varför har min granne fått bygga men inte jag?

I mycket sällsynta undantagsfall kan ändringar godkännas utöver de begränsningar som beskrivs ovan om det inte påverkar bostadsrättsföreningen Nattvaktens ansvar för tillsyn och underhåll på ett negativt sätt eller innebär en nackdel för grannar. Detta kan vara anledningen till att en granne tidigare har byggt något som du inte kan bygga nu. 

 

Det kan också bero på att grannarna byggde innan bostadsrättsföreningen bildades, att de dåvarande grannarna godkände bygget, att den dåvarande styrelsen godkände bygget, eller att det handlar om ett fuskbygge där grannarna aldrig ansökt om lov och ingen anmält det till styrelsen.

Varför godkänner styrelsen inte min ansökan?

Det finns olika skäl till att bostadsrättsföreningens styrelse inte kan godkänna ett byggprojekt just nu. En av dessa orsaker kan vara att Sollentuna kommun har vissa föreskrifter för bygglovsbefriade altaner för småhus, till exempel att det måste finnas ett avstånd på 4,5 meter till kommunens mark (till exempel gatan Landsvägen). 

 

Styrelsen kan inte godkänna en ombyggnad eller utbyggnad som strider mot kommunens regler. En annan orsak kan vara att din ombyggnad inte uppfyller en eller flera av de krav som Brf Nattvakten ställer på ombyggnad av uteplatser. Dessutom kan det hända att någon av dina grannar inte godkänner din ombyggnad.

Vad är väsentliga förändringar?

Väsentliga förändringar i en bostadsrätt är ändringar som påverkar bostadsrättens värde, funktion eller utseende på ett betydande sätt. Detta kan inkludera:

 • Renoveringar av lägenheten, såsom att byta kök eller badrum, installera nytt golv eller måla om väggarna
 • Ändringar i lägenhetens layout, såsom att flytta väggar eller ändra på rummets storlek
 • Anläggande av nya bekvämligheter, såsom en balkong eller en takterrass
 • Ändringar i föreningens gemensamma utrymmen, såsom att bygga om en gemensam tvättstuga eller installera en gemensam bastu
 • Installering av nya tekniska installationer, såsom el, vatten eller ventilation

 

Väsentliga ändringar avser de förändringar som har betydande inverkan på bärande konstruktioner, som påverkar planlösningen i stor utsträckning eller som har betydelse för ventilation, vatten och avlopp. Det är nödvändigt att kunna visa intyg som bekräftar kvaliteten på väggarna. Om det är oklart om en vägg är bärande eller inte, bör en byggnadskonstruktör anlitas eller information inhämtas via byggnadsnämnden för att säkerställa säkra uppgifter.

Dessa förändringar måste godkännas av föreningen och kan kräva att en bygglovsansökan lämnas in.

Varmt välkommen till Tuna - Festlokal

Vad roligt att ni är intresserade av att hyra Tuna.

Detta är en lokal som är till för alla att njuta av, och det är viktigt att alla visar hänsyn och respekt mot varandra och lokalen. Genom att följa dessa enkla regler kan vi alla få en trevlig och minnesvärd stund i Tunan. Tänk på att vi är gäster i den här lokalen, och låt oss alla visa vårt ansvar genom att hålla den ren och välmående. Låt oss skapa en plats där vi kan samlas, skratta och ha roligt tillsammans, utan att behöva oroa oss för djur, smuts eller störningar. Så låt oss alla göra vårt bästa för att hålla Tunan en trevlig och välkomnande lokal för alla!

För kalas, fester eller TV/film-kväll

Vi vill påminna er om att den person som bokar måste vara över 18 år och ha giltig hemförsäkring. Hyran är 65kr/timme. Bokning minst 2 timmar, lokalen/golvet måste städas efter användning. 

Utrustning i Tunan:

 • TV 58 tum.
 • Stereo/hemmabioanläggning med BluRay/DVD-spelare.
 • Karaoke utrustning
 • Projektor för filmvisning, presentationer mm.
  (Om ni vill använda filmprojektorn så måste det meddelas minst 1 vecka innan så vi kan montera upp den.)
 • Wifi i hela lokalen.
 • Internetuppkoppling 100/100 Mbit/s ger möjlighet till sk. LAN-kvällar. (1000/1000 från och med April 2024)
 
 • Köket innehåller:
 • Kombinerat kylskåp med frys
 • Diskmaskin
 • Kaffebryggare (automatisk)
 • Porslin för 50 personer.
 • Bestick 
 • Koppar och glas 
 • Skålar och serveringsporslin  
 • Spis & Ugn
 • Några kastruller 

Kaffebryggaren är automatisk

Kaffebryggaren är själv påfyllande av vatten, så fyll inte på vatten själv.

Vi vill också påminna om att det får vara max 50 personer i lokalen samtidigt. Vi hoppas att ni kommer att ha en fantastisk kväll hos oss och att ni får mycket glädje av vår lokal.

Innan du släcker lamporna

Det är viktigt att du säkerställer att du har tömt diskmaskinen och diskat använt porslin, glas och bestick innan du lämnar tillbaka nyckeln till Tuna. Se även till att kyl/frys är tomt och att alla sopor har slängts. Var noga med att ta bort tejp och annat som kan ha använts för att fästa dukar på borden. Det är även viktigt att du städar lokalen, köket och toaletterna ordentligt efter dig, dammsuger och torkar golven samt torkar rent borden. Glöm inte att även städa utanför lokalen vid entrén, såsom att ta hand om fimpar. Kom ihåg att alltid släcka alla lampor i lokalen när du är klar. Nyckeln ska återlämnas senast vid sluttiden av din bokning. Alla bord och stolar ska placeras tillbaka i förrådet efter uthyrningen. 

SBC tar över förvalttningen från 2023-01-01

Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKMAN

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.