Motioner

Motioner till ordinarie Årsstämmor.

Till årsstämman kan medlemmar skriva motioner. Styrelsen kan också skriva förslag men då kallas det för proposition. Alla motioner och propositioner som kommer in till årsstämman behandlas på stämman.