BOSTADSRÄTTFÖRENING NATTVAKTEN

Kontakta Teoge

Anmäl ditt ärende genom att fylla i formuläret nedan eller ringa oss. Vid AKUTA fel efter normal arbetstid ska Ni ringa jouren.

Viktigt

  • Vid fel i allmänna utrymmen ange ert eget lägenhetsnummer.
  • Vid felanmälan av tvättstugeutrustning ange felande maskin med dess läge, t ex tvättmaskin vänster, mitten eller höger.

  • Om ärendet är akut (t ex sprutar vatten eller innebär fara.) Ring!

Observera att alla fält måste vara ifyllda.

Jour (endast utanför kontorstid)

Akuta fel som inträffar utanför kontorstid anmäls till Stadens Jour på 08-29 43 70