Hoppa till innehåll

BRF Nattvakten i Sollentuna

Frågor och svar

A

Föreningen följer de lagar och regler som gäller för andrahandsuthyrning.

Information kan du hitta dels i våra stadgar och bostadsrättslagen. Gå gärna in på Hyresnämndens hemsida och kontrollera det senaste domsluten som kan påverka uthyrningen.

Det vi vill trycka på, är att du trots att du inte bor i lägenheten själv, är skyldig att se till att din hyresgäst sköter sig och håller sig till de regler som finns. Att du, även om du lånar ut lägenheten utan ersättning, till släkt eller vänner är skyldig att ansöka om det. För även det anses vara andrahandsuthyrning i lagens mening.

Ansökningen sker i SBC Hemma portalen under Din lägenhet/lokal. Du kan läsa mer om andrahandsuthyrningen här.

Observera att föreningen tar ut 10% av prisbasbelopp i avgift när du upplåter din lägenhet i andra hand, år 2020 ligger denna avgift på 4730:-/år 


Viktigt! Om du hyr ut din lägenhet utan styrelsens tillstånd, riskerar du att förlora den enligt § 37 och § 42 punkt 2 i Bostadsrättslagen.

Tänk också på att du måste utforma andrahandskontraktet på ett sådant sätt att du inte överlåter besittningsrätten till lägenheten.

För mer information om andrahandsuthyrning i allmänhet, (exempel på avtal och dylikt) gå in på www.hyresnamnden.se.

B

Badpooler och bassänger av olika slag som ställs utomhus är inte tillåtna. Se ”Styrelsens skyldigheter”.

Tillhör det yttre underhållet som föreningen står för. Du kan läsa mer om det under fliken ”Yttre underhåll”

På balkongen får du:

 • Ha blomlådor innanför räcket
 • Montera parabol innanför räcket.

Du får inte:

 • Grilla med öppen eld
 • Mata fåglar
 • Piska mattor och dylikt
 • Lagra brandfarliga vätskor

Besöksparkering finns utanför Vårdcentralen och vid garageinfarten. Båda mot avgift.

En bostadsrättsförsäkring är ett tillägg till din hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker allt som har med hemmet att göra. Skulle något hända som påverkar dina grannar eller föreningens egendom så måste du ha bostadsrättsförsäkringen för det täcker inte hemförsäkringen. Skulle t.ex. diskmaskinen stå och läcka utan att du märker det och först när grannen ser skador på tak eller vägg så uppmärksammas problemet.  Samtliga kostnader för besiktning, avfuktning, reparation etc. får du stå för själv om du inte har bostadsrättsförsäkring.

Många lånevillkor har också inskrivet att bostadsrättsförsäkring måste tecknas.

Varje lägenhet är skyldig att ha brandvarnare monterad. Kontrollera batteriet minst en gång i månaden.

Finns indraget i varje lägenhet. Fiber från Sollentuna Energi som driftas av stadsnät.

Som boende bestämmer man själv vad man vill använda och väljer själv operatör. Kostnaden ingår inte i avgiften.

C

Cykelrum finns i garaget samt i ett av de fyrkantiga husen på Vespergränd, Nattvardsgränd och Ottesångsgränd. Du får inte ställa cyklar i förrådsgångarna, det försvårar lokalvårdarnas arbete och kan bli till ett hinder vid en brand samt skadar inredningen.

D

Boverkets Byggregler skall följas. Det betyder att alla vatten- och avlopps samt elinstallationer skall vara fackmannamässigt utförda. Att anlita en fackman med ansvarsförsäkring är den bästa försäkring du kan ha vid problem. Diskmaskin skall stå på ett underlägg för att förhindra att vattenläckage bakom diskmaskinen inte upptäcks i tid. Se också de regler som gäller enligt din hemförsäkring.

E

I din avgift ingår inte hushållselen utan den betalar du själv, det innebär att du kan byta elleverantör som du själv behagar. Anläggningen, d.v.s. allt efter elmätaren, ingår i lägenheten och är en del av det inre underhållet. Detta gäller även ledningar förlagda i väggar och tak.

En del lägenheter har belysning installerad på balkong och uteplats. Dessa måste vara jordade enligt ellagen. Skulle något hända och gällande regler och lagar inte följts kan ni bli skadeståndsskyldiga.

Anlita en fackman med ansvarsförsäkring för att undvika problem.

F

Aktuella kontaktuppgifter för felanmälan finns på hemsidan.

Observera att det kan vara olika entreprenörer som sköter om olika typer av fel, detta finns i så fall angivet på sidan med kontaktuppgifter. Uppdatering av dessa sker löpande och finns alltid på sista sidan av föreningens informationsblad, spara detta tills nästa utgåva kommer ut för att alltid ha aktuella uppgifter till hands.

När du flyttar ska föreningens förvaltare besiktiga lägenheten. Du är skyldig att i god tid boka en tid för detta.

Läs här mer vad som gäller här: https://nattvakten.se/koksflakt/

Att ha en hemförsäkring är bra när olyckan är framme och ett krav för att hyra samlingslokalen ”Tuna”. Men du måste också ha en Bostadsrättsförsäkring enligt Stadgarna. Se också ”Bostadsrättsförsäkring”.

Föreningens förvaltare leder fastighetsskötarnas arbete. Han ser till att de beslut som styrelsen har fattat genomförs. Förvaltaren har egen beslutsrätt i vissa frågor, t ex inköp av förbrukningsmateriel.

Förvaltaren kan hjälpa dig med det mesta – eller hänvisa dig till rätt person.

Kontaktuppgifter för vår förvaltare finns på sidan med kontaktuppgifter.

Insidan ansvarar den boende för och utsidan ansvarar föreningen för. Se Stadgarna § 13.

Bostadsrättshavaren svarar för själva glaset i fönstret och till fönstret hörande beslag, handtag, låsanordningar, vädringsfilter och tätningslister. Föreningen däremot svarar för bågar och karmar, samt målning av utsida.

G

Garaget tillhör inte bostadsrättsföreningen utan Samfällighetsföreningen Nattvakten. I garaget hyr föreningen ett antal platser för boenden och kön till platserna hanteras av vår förvaltare.

Det är inte tillåtet att hyra ut en garageplats i andra hand. Den som har motorvärmarsladd får absolut inte låta den sitta kvar i uttaget. Detta kan medföra livsfara, speciellt för små barn. Du är skyldig att hålla rent och snyggt i garaget. I mån av tillgång kan medlem få hyra högst två platser.
Det är absolut förbjudet att ladda elbilar i eluttagen i garaget då de är inte anpassade för detta.

Grovsopor kör du själv iväg till Hagby eller Smedby återvinningsstation eller slänger i grovsopscontainern som vi har på städdagarna.

OBS! Ställ inte grovsopor i förrådsgångarna eller i Miljöstugan.

Det vållar otrivsel och innebär extra kostnader. Behållare för plast, kartong, metallförpackningar, glas, el-avfall, hushållsbatterier, matavfall, glödlampor och lysrör finns i soprummet. Vid Norrvikens centrum finns också glascontainer och återvinningsstation för förpackningar.

Du hittar parkering för gäster på två ställen. Dels vid Vårdcentralen och på framsidan av Garaget.

H

Du får plantera häck om du har pratat med dina grannar och fått deras godkännande. Häcken måste självklart skötas och får inte bli högre än 1,20 meter. Vi rekommenderar er att inte plantera tuja, de växer sig snabbt höga och blir inte snygga att klippa.

I

Vad som menas med inre underhåll har vi beskrivit i ett eget avsnitt där du kan läsa mera om vad som menas med det.

J

Om du upptäcker fel som kräver omedelbart ingripande och Felanmälan har stängt se sidan om Förvaltare för telefonnummer. Observera att vi blir debiterade höga avgifter för utryckningar, som du i vissa fall personligen får stå för.

K

Föreningen är ansluten till ComHems Kabel-TV. Vilka kanaler som ingår framgår av ComHem:s hemsida. Ta kontakt med ComHem om du önskar fler kanaler, det behövs abonnemang och dekoder för att ta emot en del kanaler.

Ventilationsanläggningen där köksfläkten ingår är delad mellan föreningen och lägenhetshavaren. Rören fram till att de går ut genom väggen i kök, badrum och klädkammare tillhör föreningen och rör inne i lägenheten samt köksfläkten tillhör lägenhetshavaren.

Köksfläkten skall vara så kallad spiskåpa med mekanisk styrning. Det finns ett avsnitt om detta på hemsidan. Läs mer här https://nattvakten.se/koksflakt/

L

Ring förvaltaren om du upptäcker att något i lekparkerna blivit skadat. Vänd dig till styrelsen om du har förslag till förbättringar av lekplatsernas utrustning mm.

Finns till alla lägenheter och är placerade dels under husen, garaget samt i direkt anslutning till vissa lägenheter. Alla förråd skall vara märkta med lägenhetsnummer. Även om du för tillfället inte använder förrådet bör du sätta lås på det, annars riskerar du att någon annan lägger beslag på det.

Extra förråd finns ibland att hyra. Kontakta styrelsen.

Om någon använder ett förråd utan lov, har förvaltaren rätt att klippa låset och ta ut avgift för magasinering.

M

Se Stadgarna § 13

Mattpiskning eller mattskakning får inte ske ovanför någons balkong eller uteplats.

Motorcyklar och mopeder får framföras inom området med samma begränsning som gäller övriga motorfordon. De får inte ställas i trapphus, källargångar eller förråd beroende på brandfaran. Kontakta styrelsen för att hyra plats i speciellt MC-förråd.

Vår förvaltare sköter avisering av månadsavgifter. Inbetalning skickas ut för 1 månad i taget.

Månadsavgiftens storlek bestäms av styrelsen med utgångspunkt från en budget över det kommande årets förväntade intäkter och kostnader.

Ring förvaltaren om du vill att avgiften ska betalas med hjälp av autogiro. På så vis behöver du aldrig riskera att missa någon inbetalning.

Viktigt! Det finns ett samband mellan månadsavgifter och skadegörelse. Var aktsam – bo billigare! Tänk även på vattenförbrukning. Tänk på att en för sent inbetald månadsavgift kan innebära att din bostadsrätt blir förverkad, dvs. du förlorar din bostadsrätt och därmed rätten att bo i föreningen.

N

Till lägenheten finns ett antal nycklar utöver lägenhets nycklar:

 1. Föreningsnyckel som passar till bommar och cykelrum. Märkt CME 11 och 8777. Samtliga lägenheter har fått fyra stycken.
 2. Förrådsnycklar till gavelförråden till hus 1, 2, 4 och 14, förrådsgångarna i hus 5, 7, 9 och 11, förråd i Garagebyggnaden. Samtliga lägenheter skall ha minst en nyckel till något av dessa förråd.

Varje lägenhet har också en Aptusbricka som passar till tvättstuga och miljöstuga.

De som har garageplats har också en Aptus och eventuellt en fjärrkontroll till garaget. OBS att dessa inte tillhör lägenheten utan är personliga och måste lämnas åter till förvaltaren när lägenheten säljs.

O

Se våra regler för om byggnation, finns beskrivet separat. Se också Stadgarna § 15.

Ordningsregler fastställs av styrelsen. De återges i sin helhet i början av häftet samt i vissa lokaler där speciella ordningsregler finns uppsatta. Bryter man mot ordningsreglerna riskerar man förlora sin bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen Nattvakten är en självständig juridisk person vars firma enligt Stadgarna är Bostadsrättsföreningen Nattvakten. Föreningen bildades 2005 och föreningsstämma hålls vanligen under maj och är det högsta beslutande organet i föreningen. Alla medlemmar har lika rösträtt – en röst per bostadsrätt. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning.

Den som vill ändra något i föreningen kan lämna en motion till stämman. En motion kan behandla vad som helst och vara handskriven, det enda kravet är att den innehåller ett förslag till beslut som stämman kan ta ställning till (JA eller NEJ). Motionerna ska enligt stadgarna lämnas till styrelsen före 1:a februari om inget annat angivits.

P

Kommunen ombesörjer hämtning av papper. Större emballage får man köra till återvinningsstation med, t.ex. Hagby eller slänga på våra städdagar då grovsopcontainer finns att tillgå.

Ingen parabol får sättas upp på hus- eller förrådsvägg utan styrelsen skriftliga godkännande. Se Stadgarna § 13.

Garaget tillhör inte bostadsrättsföreningen utan Samfällighetsföreningen Nattvakten. I garaget hyr föreningen ett antal platser för boenden och kön till platserna hanteras av Parkman.

Det är inte tillåtet att hyra ut en garageplats i andra hand. Den som har motorvärmarsladd får absolut inte låta den sitta kvar i uttaget. Detta kan medföra livsfara, speciellt för små barn. Du är skyldig att hålla rent och snyggt i garaget. I mån av tillgång kan medlem få hyra högst två platser.
Det är absolut förbjudet att ladda elbilar i eluttagen i garaget då de är inte anpassade för detta.

Du hittar parkering för gäster på två ställen. Dels vid Vårdcentralen och på framsidan av Garaget.

Det är inte möjligt att sätta persienner mellan fönstren då de inte är delbara. Du får självklart sätta persienner innanför dina fönster, det ingår i det inre underhållet och är inget som föreningen lägger sig i.

Se badbassäng.

Vid fel på garageport felanmäl till förvaltaren, efter stängningstid ring journummer.

R

Se ”VVS”.

Revisorerna granskar styrelsens arbete och föreningens räkenskaper. En revisor väljs av stämman – vanligen medlemmar i föreningen.

S

Anger hur föreningen och boendet skall bedrivas.

Enligt bostadsrättslagen får inte staket sättas upp utan att stämman godkänt detta. All mark är gemensam i en bostadsrättsförening och en inskränkning av nyttjandet som ett staket innebär måste därför godkännas av medlemmarna på en årsstämma.

Vill du sätta upp ett staket lämnar du in en motion till styrelsen. Se vidare ”Motion”.

Dock kan ni byta ut befintligt staket om det nya är lika högt och sätts på samma plats som det tidigare.

Man behöver inte styrelsens tillåtelse att sätta upp en studsmatta på den mark som uppfattas tillhöra lägenheten. Dvs. mark som är inhägnad med staket. Kravet är dock att grannarna tillfrågas och att studsmattan är försedd med skyddsnät. Tänk på att ljudnivån runt en studsmatta brukar vara hög och detta påverkar grannar och grannfriden. Studsmattan måste besiktigas så att inga skador kan inträffa. Eventuella skador beror helt och hållet på familjen som satt upp studsmattan och kan inte överföras på föreningen/styrelsen vilket vissa nätforum hävdar.

Styrelsens sammansättning är reglerad i Stadgarna. Samtliga medlemmar i styrelsen väljs på stämman. Mandattiden brukar vara ett eller två år.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden, utom i juli.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du har frågor eller förslag. På föreningens hemsida finns kontaktuppgifter till styrelsen.

Fastighetsägaransvar

Styrelsen har ansvar för fastigheten och alla tekniska funktioner, man har också indirekt ansvar för miljön i och omkring fastigheten och för boendes hälsa och säkerhet. Vi talar då inte bara om underhåll på fastigheten, d.v.s. mark och hus, utan även vinterunderhåll av området, skadedjursbekämpning etc. Detta finns reglerat i bl.a. i miljöbalken.

Underhåll

Styrelsen har underhållsansvar, även om detta har lagts ut på ett förvaltningsbolag, och i det ansvaret ingår att upprätthålla en kort- och långsiktig underhållsplan och se till att fastigheten sköts på bästa sätt.

Ekonomi

Styrelsen skall sköta föreningens ekonomi enligt direktiven i Stadgarna, föreningslagen, bokföring-, redovisning- samt beskattningslagen. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig vid oaktsamhet.

Miljö

Miljöbalken ställer krav på fastighetsägaren att hushålla med råvaror och energi samt välja så miljövänliga alternativ som möjligt.

Det innebär bl.a. att minska mängden avfall, minska användningen av skadligt material och återvinna avfall.

Trivsel

Styrelsen har ansvar för ordningsfrågor och trivsel.

Lydnadsplikt

Styrelsen har skyldighet att verkställa beslut som fattats på stämman om dessa inte strider mot lag eller stadgar.

Lojalitetsplikt

En styrelseledamot ska aldrig låta eget eller annans intresse gå före föreningens.

Tystnadsplikt

Styrelsens ledamöter och suppleanter får inte föra vidare vad som diskuteras inom styrelsen.

Städning i tvättstuga och miljöstuga utförs av extern städpersonal. All övrig städning och renhållning är du själv skyldig att utföra. Utomhus städar personal från föreningens markentreprenör. Vänd dig till förvaltaren om du har några frågor om städningen.

T

Finns vid Vespergränd 31.

Inom större delen av Brf Nattvakten gäller gångfartsområde enligt Vägtrafikförordningen. Detta innebär att motorfordon får framföras i max 8 km/h (den hastighet en gående går med) och dessutom råder parkeringsförbud. Syftet med dessa stränga regler är att bidra till en säker och trivsam miljö. Även mopeder räknas som motorfordon.

Undvik dock all onödig trafik inom området. Du får självklart köra fram till dörren om du har tung last eller skall skjutsa någon som är rörelsehindrad.

Trappor upp till loftgångarna ingår i yttre underhållet. Yttre underhåll finns beskrivet på annan plats.

Det är inte tillåtet att använda salt i trappen. Den kryper in i betongen och gör att armeringen rostar.

Var rädd om planteringar, gräsmattor och övriga gemensamma uteplatser. De är till för allas trevnad. Varje vår och höst samlas vi för underhåll av våra gårdar och städa av hela området. På detta sätt sparar vi också en del pengar åt föreningen och därigenom åt oss alla.

Se ”Kabel-TV”.

Det finns möjlighet att ansluta tvättmaskin i de flesta lägenheter. Se till att fackman med ansvarsförsäkring gör installation av vatten och el.

I garagebyggnaden finns en tvättstuga i entréplanet. För tillträde krävs att du har en Aptus bricka.

Bokning kan ske antingen på Internet eller på den informationstavla som finns i entrén till tvättstugan. Om du väljer att boka på informationstavlan så hålls Aptus brickan mot avläsningszonen på tavlan och då kommer automatiskt innevarande veckas schema upp. Du bokar genom att peka på önskad tid på skärmen. Du kan boka högst en tvättid åt gången.

OBS! Det är endast den som har bokat tid som har tillträde till tvättstugan. Det innebär att du måste tömma alla maskiner och städa inom 30 minuter efter avslutat pass.

I tvättstugan finns anslag med bruksanvisningar för maskinerna. Om du är tveksam om hur något fungerar i tvättstugan – fråga en granne eller förvaltaren!

Regler för tvättstugan kan du läsa under menyn ”Ordningsregler – Tvättstuga”.

U

Huvudregeln är att varje medlem är ansvarig för underhållet av sin egen lägenhet. Förvaltaren hjälper till med t ex: rensning av avlopp, reparation av radiatorer, ytbehandling av fönstrens utsida. I dessa fall svarar föreningen för arbetet och kostnaderna. Du kan anlita Förvaltarens personal för vissa reparationer/ändringar i Din lägenhet. Förvaltaren kan ge upplysning om aktuella priser för material och arbete. När personalen gjort en reparation/ändring, som du själv skall stå för får du en faktura från Förvaltaren. Det är viktigt att du granskar fakturan och gör eventuella anmärkningar inom 8 dagar.

Samtliga lägenheter är försedda med belysning vid entrén och denna förvaltas av föreningen. Byts den nya silverfärgade LED armaturen ut av lägenhetshavaren, övergår underhållet till lägenhetshavaren. Underhåll avser inte byte av glödlampa/LED lampa.

Det är inte tillåtet att förse balkong/uteplats med belysning utan styrelsens tillstånd, se Stadgarna § 13 punkt 2.

Se också under ”El”.

Ta kontakt med vår låssmed. Se kontaktuppgifter.

De uteplatser som finns i anslutning till lägenheter i markplanet tillhör föreningen men bostadsrättsinnehavaren disponerar dessa platser och har skötselansvar för dem. Detta innebär att du tar hand om och sköter planteringar på uteplatser och kan få åläggande att åtgärda eftersatt skötsel. Uteplatsen begränsas på baksidan av mellanväggar, om det inte finns en mellanvägg så omfattar uteplatsen området från husväggen och 2,1 meter ut. På entrésidan begränsas uteplatsen av husväggen och fram till eventuell häck eller där gång till den egna entrén börjar. Vid bygg av trädäck på entrésidan får detta inte gå längre från husets yttervägg än till inre vägg på trädgårdsförråd (gäller de fyrarumslägenheter som finns på gård 1 till 4), eller till den yttre förrådsväggen (gäller övriga marklägenheter). Vid bygge av trädäck på baksidan så begränsas detta till 2,1 meter från yttervägg, på gård 6 gäller trädgårdsförrådens yttre vägg. Det är inte tillåtet att sätta upp staket annat än på eventuellt trädäck.

Om du vill ändra eller bygga något på uteplatsen behöver du styrelsens och dina närmaste grannars tillstånd. I undantagsfall medges ändringar som går utanför de begränsningar som beskrivs ovan om det du vill bygga inte inverkar menligt på föreningens ansvar för tillsyn och underhåll, eller innebär en nackdel för grannar. Om du vill göra en ändring, till exempel bygga ett trädäck, måste du lämna in en ansökan till styrelsen och få godkänt av alla berörda grannar (höger, vänster, ovanför och nedanför) innan du börjar bygga.

V

Se ”VVS”.

Medlemmen i en bostadsrättsförening är ansvarig för det inre underhållet och föreningen för det yttre. Det samma gäller vid en vattenskada, så långt är ansvarsfördelningen enkel.

Det som kan krångla till det hela är hur vattenskadan uppstod. Har en entreprenör varit oaktsam och borrat eller bilat genom ett rör av något slag så är det medlemmen som är ansvarig och föreningen som måste reparera. Föreningen kommer sedan att kräva ersättning av medlemmen.
Att det sedan är entreprenörens försäkringsbolag som får betala för skadan är en helt annan sak och oftast brukar det här klaras upp mellan försäkringsbolagen utan större problem.
Om det däremot är ett läckage från någon av de ledningar som föreningen har underhåll för är det självklart föreningen som står för reparation.
Läckage från diskmaskin eller läcka som står och droppar, kanske i månader eller flera år kan bli en kostsam historia. Om någon av innerväggarna blivit förstörda är det medlemmens problem för de tillhör det inre underhållet. Har grannarna blivit drabbade, betongmellanväggarna eller betongplatta/golv blivit skadad är det föreningen som reparerar och ställer ersättningskrav på medlemmen.

I de här fallen är det viktigt att du har en Bostadsrättsförsäkring. Se också Stadgarna § 13 punkt 5.

Luften i lägenheterna förnyas genom att den sugs ut ur badrum, duschrum, klädkammare och kök. Frisk luft släpps in genom springventilerna i några av rummen och när man vädrar genom fönster och balkongdörr. Det är viktigt med god ventilation bl. a för att få bort fukt i badrum och duschrum.
Se till att ventilerna alltid är öppna och rengjorda. Dessa har ett filter som bör rengöras t.ex. 2 ggr per år.

Vid misstanke om fukt och mögel, kontakta omgående förvaltaren.

Tänk på att rök och os från grillning och rökning kan sugas in i lägenheterna via friskluftsintagen och vålla obehag, främst för boende med allergier och andra luftvägsproblem. Som alltid gäller det att visa hänsyn till sina grannar.

Viktigt! Se till att filtret i köksfläkten och över fönstren är rena. Se till att damm i ventilerna inte hindrar luftflödet i badrum/duschrum/klädkammare.
Se också Stadgarna § 13 punkt 1.

Slutar ventilationen att fungera, felanmäl till förvaltaren som då får byta ut utsugsfläkten på taket. Föreningen står för den kostnaden. 

Under den här rubriken har vi samlat allt som gäller vatten, avlopp och värme.

Vatten

Kallvatten ingår i avgiften du betalar till föreningen. Varmvatten debiteras efter förbrukning.

Föreningen har infört enhetsmätning av vatten vilket innebär att föreningen upphandlar vatten och medlemmen betalar sedan till föreningen den faktiska förbrukningen. Faktureringen av den faktiska förbrukningen kommer på månadsavgiftsavin och betalas i efterskott. Vid försäljning skall avräkning ske, be mäklaren kontakta föreningen för en avläsning och beräkning av vad säljarens utestående förbrukning är.

Se också Stadgarna § 13 punkterna 1 och 7 för var ansvaret ligger när vid ombyggnationer och om dragning av rör, utbyte av armaturer etc.

Avlopp

Föreningen ansvarar för avlopp och vattenlås men rengöring och rensning av vattenlås ansvarar du själv för. Undantaget är när det blir ett stopp som du själv inte kan åtgärda och då sugbil måste anlitas. Detta står föreningen för. Se vidare Stadgarna § 13 punkt 1.

Värme

Föreningen följer Boverkets norm som säger att det skall vara mellan 20 och 23 grader på dagen och 18 på natten i lägenheterna. Ring till Förvaltaren om du anser att det är kallare i din lägenhet. Då mäts temperaturen noggrant och förvaltaren kan besluta om tätning av fönster, justering av radiatorer, utbyte av radiatorer mm.

I vissa rum finns en rund ventil ovanför fönstret och det är viktigt att den är öppen och att filtret hålls rent. Ventilerna ger kontrollerad luftväxling och höjer temperaturen.

Om du vill ha svalare i lägenheten kan du själv reglera värmen med radiatorventilerna. Experimentera dig fram till hur ventilen skall stå för att ge lagom temperatur. Om du vrider ner värmen från maxläget behövs en liten ändring för att ge en stor värmeminskning. Det beror på att ventilerna fungerar enligt en logaritmisk skala.

Av radiatorer ansvarar den boende endast för målning se vidare Stadgarna § 13 punkt 1.

Vissa vill ta bort element då de sitter i vägen för garderober etc. Det går bra att göra, men det är ett ”en kanalsystem” installerat och det innebär att man måste bygla över mellan rören, det går således inte att bara proppa igen rören.

Y

Om du vill får du byta ytterdörr men den måste vara i färgerna vit, svart eller mörkbrunt. Ansvaret för ytterdörren ligger på den boende. Observera, normalt har ytterdörren delat ansvar mellan den boende och föreningen. Boende ansvara för insidan och föreningen för utsidan. Eftersom många bytt sina ytterdörrar frånsäger sig föreningen ansvar för ytterdörren.

Se också § 13 om vad som gäller för ytterdörrar så den uppfyller reglerna.

Det är inte tillåtet att fästa något på ytterväggarna utan tillstånd från styrelsen se Stadgarna § 13 punkt 2.

Vi har beskrivet vad yttre underhåll innebär på annan plats.

Å

Årsredovisningen skall vara klar senast 14 dagar före stämman och finns då tillgänglig på föreningens hemsida. Där redovisas föregående års ekonomi och vad som har hänt i föreningen. Den innehåller även upplysningar om styrelsens planer, aktuella ombyggnader, budget mm.

Tuna vår gemensamma föreningslokal

Vad roligt att ni är intresserade av att hyra Tuna.

Detta är en lokal som är till för alla att njuta av, och det är viktigt att alla visar hänsyn och respekt mot varandra och lokalen. Genom att följa dessa enkla regler kan vi alla få en trevlig och minnesvärd stund i Tunan. Tänk på att vi är gäster i den här lokalen, och låt oss alla visa vårt ansvar genom att hålla den ren och välmående. Låt oss skapa en plats där vi kan samlas, skratta och ha roligt tillsammans, utan att behöva oroa oss för djur, smuts eller störningar. Så låt oss alla göra vårt bästa för att hålla Tunan en trevlig och välkomnande lokal för alla!

För bordtennis- eller TV/film-kväll

Vi vill påminna er om att den person som skriver på kontraktet måste vara över 18 år och vara närvarande i lokalen under hela tiden. Hyran är 250 kr för 4 timmar.

Utrustning i Tunan:

 • – TV 58 tum.
 • – Stereo/hemmabioanläggning med BluRay/DVD-spelare.
 • – Karaoke utrustning
 • – Projektor för filmvisning, presentationer mm.
  (Om ni vill använda filmprojektorn så måste det meddelas minst 1 vecka innan så vi kan montera upp den.)
 • – Internet är framdraget till stereon så att man kan spela musik i högtalarna från en egen dator/smartphone via t.ex. Spotify.
 • – Internetuppkoppling 100/100 Mbit/s ger möjlighet till sk. LAN-kvällar.
 • – Pingisbord

 

 • Köket innehåller:
 • – Kombinerat kylskåp med frys
 • – Diskmaskin
 • – Kaffe-bryggare (automatisk)
 • – Porslin för 50 personer.
 • – Spis & Ugn
 • – Några kastruller 

Om man vill använda projektor

Om ni vill använda vår filmprojektor så måste det meddelas minst en vecka innan, så att vi kan montera upp den.

Kaffebryggaren är automatisk

Kaffebryggaren är själv påfyllande av vatten, så fyll inte på vatten själv.

Vi vill också påminna om att det får vara max 50 personer i lokalen samtidigt. Vi hoppas att ni kommer att ha en fantastisk kväll hos oss och att ni får mycket glädje av vår lokal.

Innan du släcker lamporna

Det är viktigt att du säkerställer att du har tömt diskmaskinen och diskat använt porslin, glas och bestick innan du lämnar tillbaka nyckeln till Tuna. Se även till att kyl/frys är tomt och att alla sopor har slängts. Var noga med att ta bort tejp och annat som kan ha använts för att fästa dukar på borden. Det är även viktigt att du städar lokalen, köket och toaletterna ordentligt efter dig, dammsuger och torkar golven samt torkar rent borden. Glöm inte att även städa utanför lokalen vid entrén, såsom att ta hand om fimpar. Kom ihåg att alltid släcka alla lampor i lokalen när du är klar. Nyckeln ska återlämnas senast vid sluttiden av din bokning.

SBC tar över förvalttningen från 2023-01-01

Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKMAN

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.