Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

Om grannar stör

Om grannarna stör, vad kan du göra.

Om grannarna stör

Du är som medlem skyldig att bevara sundhet och ordning inom huset. Det innebär främst att du inte får utsätta dina grannar för störningar. Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig heller inte stör.

Vad är störning?

Avvikelser från gott uppförande, t ex ofta förekommande bråk, skrik, eller hög musik är olika typer av störningar. Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomliga. Ingen kan bli avhyst på grund av sådana störningar som är en naturlig del av livet, som exempelvis enstaka fester med hög musik, busiga eller högljudda barn.

Vad kan jag göra?

Börja med att ta kontakt med grannen, som kanske inte tänker på att han eller hon är störande. Försök finna en gemensam lösning på problemet.

Om det inte hjälper?

Ta kontakt med förvaltningen. De har i uppdrag att hjälpa till. Bedömer förvaltaren att störningarna är allvarliga uppmanas grannen via brev att störningarna ska upphöra.  Anmäl ditt ärende nedan eller ring och prata med vår förvaltare Teoge.

Anmälan av störning

  Beskriv händelsen

  ______________________

  TEOGE

  Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

  PARKING PARTNER

  Lediga p-platser och garage. Kontakta Parking partner om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

  STYRELSEN

  Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.