Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

ORDNINGSREGLER

Rules of procedure

Startsida / Boendepärm / Rules of procedure

Snabbguide över ljud/störningar och vilka tider som de är tillåtna.

Vardag: 09:00 – 22:00

Lördag: 09:00 – 22:00

Söndag/helgdag: 09:00 – 22:00

Vardag: 09:00 – 22:00

Lördag: 09:00 – 22:00

Söndag/helgdag: 09:00 – 22:00

Vardag: 06:00 – 22:00

Lördag: 06:00 – 22:00

Söndag/helgdag: 06:00 – 22:00

Vardag: 09:00 – 18:00

Lördag: 10:00 – 15:00

Söndag/helgdag: Inte tillåtet!

Vardag: 08:00 – 18:00

Lördag: 10:00 – 15:00

Söndag/helgdag: Inte tillåtet!

Vardag: 09:00 – 22:00

Lördag: 09:00 – 22:00

Söndag/helgdag: 09:00 – 22:00

Vardag: 08:00 – 18:00

Lördag: 10:00 – 15:00

Söndag/helgdag: Inte tillåtet!

Bidra till att göra det trivsamt att bo i området och följ Brf Nattvaktens ordningsregler. 

Om du anser att en granne bryter mot någon regel – börja med att prata med henne eller honom direkt.

Vårda lägenheten väl och begagna den med aktsamhet. Behandla föreningens gemensamma egendom på samma sätt. Anmäl fel på tvättmaskiner, dörrar mm. till förvaltaren. Boendekostnaden blir lägre om alla är varsamma.

Brf Nattvaktens Ordningsregler:

 1. Musik, fester och andra aktiviter med hög ljudnivå: Det ska vara tyst mellan 22.00 på kvällen och 09.00 på morgonen.
 2. Duscha inte eller tappa upp badvatten mellan 22.00 på kvällen och 06.00 på  morgonen.
 3. Det är inte tillåtet att borra och bila i golv och väggar eller borra i betongvägg mellan 18.00 på kvällen och 09.00 på morgonen på vardagar. Det är tillåtet mellan klockan 10.00 och 15.00 på lördagar, men inte på söndagar.
 4. Tänk på grannarna när ni  använder förråden, ljuden fortplantar sig lätt i husen, även från gavelförråden. Undvik om möjligt att besöka förråden mellan 22.00 på kvällen och 9.00 på morgonen.
 5. Det är inte tillåtet att piska mattor på balkongen.
 6. Blomlådor på balkongen måste vara vända inåt och får inte hänga på utsidan.
 7. Det är förbjudet att mata fåglar och andra djur eftersom det drar till sig råttor och andra skadedjur.

8.  Grillregler inom föreningen:

Lägenheter i direktanslutning till markplan (asfalt eller sten)
 • Får använda kolgrill (inte under ovanliggande balkong), gasol- eller elgrill. Kolgrill får endast tändas med eltändare som ansluts till jordfelsbrytare. Grillen ska stå stabilt på icke brännbart material så som sten eller asfalt.  Tändvätska får inte användas.
 
Lägenheter med balkong eller terrass
 • Får använda gasol- eller elgrill. (Inte kolgrill). Gasolbehållare max P11 (26 liter) eller PC10 (23,8 liter) . Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind, det kan bli varmt på balkongen / terrassen . Förvara inte gasolbehållaren under grillen utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.
 
Engångsgrillar är inte tillåtna
 • Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget.
 
Checklista vid grillning – allmänt
 • Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.
 • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.
 • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.
 • Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart.
 • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.
 • Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i förråd.
 
Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan)
 • Tänd kolgrillen med eltändare (tändvätska eller T-sprit får inte användas).
 • Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.
 • Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.
 

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den

Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna utan ta med den och källsortera den i brännbart på återvinningsstation.

OBS! Grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn. Dessa regler är utformade enligt rekommendationer från Brandskyddsföreningen och villkoren i föreningens fastighetsförsäkring

9.  Det är förbjudet att röka på på balkong eller uteplats så att det stör grannar. Röken går in i grannarnas friskluftsventiler. Rök heller inte i gemensamma utrymmen som garage, tvättstuga eller förråd.

10.  Placera inte mattor, cyklar, barnvagnar i förrådsgångarna. Det kan bli till hinder vid brand och utrymning.

11.  Spola inte ner tidningar, bindor, blöjor, kattsand eller dylikt i toaletten. Det blir stopp och översvämning i din egen eller någon annans lägenhet. Undvik att spola ned matfett i avloppet. Fettet stannar kvar i ledningarna och orsakar stopp. Torka upp olja eller matfett med hushållspapper istället i stekpannan.

12. Knyt ihop soppåsen ordentligt innan du slänger den i rätt behållare i miljörummet. Är behållaren full, gå till nästa behållare. Ställ not soppåsen utanför så att skadedjur kommer åt den.

13.  Glas slängs i behållare avsedda för glas i miljörummet.

14.  Tidningspapper slängs i återvinningsbehållare vid garageinfarten.

15. Grovsopor skall man själv köra till en återvinningsstation eller slänga i grovsopcontainern som vi oftast har på städdagarna på våren och hösten.

16.  Elsopor (el och batteridrivna saker) slängs i buren för elsopor i miljörummet. Vitvaror går också att lämna här, de ställs bredvid buren, men ställ dem inte i vägen så tömning av kärlen försvåras. Lampor, lysrör och batterier kan också lämnas också på rätt plats i miljöstugan.

17.  Miljöfarliga sopor (bilbatterier, färg, oljor mm) måste du lämna till en återvinningsstation. Om du är osäker på om något är miljöfarligt, läs på innehållsförteckningen eller fråga på en återvinningsstation.

18.  Matavfall läggs i särskilda papperspåsar slängs i särskilda kärl i miljörummet.

19.  Om du har bil kan du hyra garageplats eller parkeringsplats på i  garaget. Gästparkering finns vid vårdcentralen och till vänster om garageinfarten mot avgift. Det är inte tillåtet att parkera inom föreningens område då det blockerar vägen för utryckningsfordon.

20. Hundar och katter skall hållas kopplade och får inte gå fritt inom föreningens område.

21.  Vill du sätta upp en egen antenn eller parabol för TV, radio eller dylikt utanför lägenheten krävs tillstånd från styrelsen. För att få tillstånd skall du ange  ett behov av parabol som ej kan tillfredsställas via föreningens kabel-TV-nät.

22.  Man måste ha sina närmaste grannars godkännande för att sätta upp en studsmatta och mattan måste ha skyddsnät.

23.  Badpooler utomhus – större pooler som fylls med stora mängder vatten är inte tillåtet pga att det är skadligt för marken att många släpper ut så mycket vatten på en gång.

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKMAN

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.

Byte av förvaltare!

Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

Teoge skickar december fakturan i november.