Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

Teoge

Kontakta eller gör felanmälan

Contact Teoge

Report your case by filling out the form below or call us . In the event of an ACUTE error after normal working hours, you should call the emergency service .

Important

 • In case of errors in public areas, enter your own apartment number.
 • When reporting a fault in laundry equipment, state the faulty machine with its position, eg washing machine left, center or right.

 • If the case is urgent (eg sprays water or involves danger.) Ring!

Note that all fields must be filled out.

Jour (only outside office hours)

Acute errors that occur outside office hours are reported to City Jour at 08-29 43 70

  TEOGE

  Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

  PARKMAN

  Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

  STYRELSEN

  Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.

  Byte av förvaltare!

  Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

  Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

  Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

  Teoge skickar december fakturan i november.