Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

Bygga om & renovera

Kom ihåg att lämna in en ansökan till styrelsen

Styrelsen ska godkänna all ombyggnad inomhus och utomhus 

If you want to make changes to your apartment, on the façade or patio, you must notify the board in time. The board must approve the changes (see the statutes paragraph 13, section 2).

For some changes you must also, according to the Planning and Building Act, apply for a building permit at Sollentuna municipality at least three weeks before construction starts. It's your responsibility to investigate whether such a building permit is needed. To avoid misunderstandings, or that you need to demolish or restore something you built, remember to always report remodeling to the board. Forms for application for approval can be found on this page.

Innan du börjar bygga/renovera

Innan du börjar bygga måste du lämna in en ansökan till styrelsen tillsammans med ett ritning, information om utförare, ev. certifikat samt samtliga berörda grannars skriftliga godkännande (höger, vänster, ovanför och nedanför). Fyll i och skicka in (maila gärna) blanketten Tillstånd för ombyggnad/renovering inomhus och utomhus som du hittar här nedan.

Inomhus

You can do normal maintenance such as painting and wallpapering or changing floors without notifying the board. If you intend to change the floor plan, remove or move a wall, move a stove or other equipment in the kitchen or change the bathroom, a report must always be made to the board for review before the work begins.

Vid renovering av golvet i badrum måste golvbrunnen flyttas. Det är en kostnad som föreningen står för upp till en viss summa och endast en gång. Den totala summan för flytt av golvbrunn som föreningen godkänner är max 15.000 kr inkl moms totalt. Flyttar du en golvbrunn godkänns endast faktura på max 10.000 kr inkl moms. Flyttar du två eller flera  golvbrunnar godkänns fakturor för max 15.000 inkl moms totalt.

The invoice must be made
Brf Nattvakten
c/o Förvaltnings AB Teoge
Box 19065
167 19  BROMMA

Du måste själv se till att er entreprenör har nödvändiga certifieringar för våtrumsjobb. Skulle något gå galet så är det ni och i slutändan er enterprenör via sitt försäkringsbolag som blir ersättningsskyldig för skador.

Utomhus 

Om du vill ändra eller bygga något på uteplatsen/utanför din lägenhet behöver du styrelsens och dina närmaste grannars tillstånd. De uteplatser som finns i anslutning till lägenheter i markplan tillhör föreningen, som äger marken. Bostadsrättsinnehavaren disponerar ytan och har skötselansvar, men det är inte din privata tomt. Föreningen står för grundläggande underhåll av staket och anlitar ett företag för trädgårdsskötsel. Du kan ansöka om och då själv bekosta t.ex. nytt staket (under förutsättning att det sitter fast i ett trädäck, se nedan) vid din lägenhet men vid ev. tvist gäller alltid att bostadsrättsföreningen som markägare har rätt att ställa krav på vad som byggs eller planteras och bostadsrättshavaren måste följa de regler bostadsrättsföreningen satt upp. 

Trädäck på entrésidan

Vid bygge av trädäck på entrésidan får däcket inte gå längre från husets yttervägg än till inre vägg på trädgårdsförråd (gäller de fyrarumslägenheter som finns på gård 1 till 4), eller till den yttre förrådsväggen (gäller övriga marklägenheter).

Trädäck på baksidan

Vid bygge av trädäck på baksidan så begränsas detta till 2,1 meter från yttervägg (på gård 6 gäller trädgårdsförrådens yttre vägg). Det är inte tillåtet att sätta upp staket annat än på trädäck.

Vilken gård bor jag vid?

Regler för byggnation hänvisar till indelning i gårdar som gjordes för länge sedan. Arbete pågår med att förtydliga vad som gäller var och vilka adresser för berörs av vilka regler.

Why has my neighbor been allowed to build but not me?

I extrema undantagsfall godkänns ändringar utöver de begränsningar som beskrivs ovan om det du vill bygga inte inverkar menligt på föreningens ansvar för tillsyn och underhåll, eller innebär en nackdel för grannar. Det kan  en anledning till att en granne tidigare byggt något som du inte kan bygga nu. Det kan också bero på:

 • Grannarna byggde innan bostadsrättsföreningen Nattvakten bildades
 • The then neighbors approved the construction
 • The then board approved the construction
 • Det är ett fuskbygge, grannarna ansökte aldrig om lov och ingen anmälde fuskbygget till styrelsen

Why does the board not approve my application?

There may be several reasons why the tenant-owner association's board cannot approve a building now, for example:

 • Sollentuna municipality has rules for Building permit-free terrace for detached houses
  which means, among other things, that it must be 4.5 meters to the municipality's land ( for example, the street Landsvägen). The board can not approve a rebuilding or expansion that is contrary to the municipality's rules.
 • Your renovation does not meet one or more of the requirements that Brf Nattvakten
  places on the renovation of a patio read more here
 • None of your neighbors approve of your remodel

What are significant changes?

Significant changes are those that, for example, affect load-bearing structures, which significantly change the floor plan, or which affect ventilation, water and drainage. You must be able to present a certificate of the quality of the walls. If it is uncertain whether a wall is load-bearing or not, you must hire a building designer or obtain secure information via the building committee.

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKMAN

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.

Byte av förvaltare!

Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

Teoge skickar december fakturan i november.