Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

Varmt välkommen till
Brf Nattvakten

Välkommen till BRF Nattvakten, vi hoppas att du kommer att trivas i föreningen tillsammans med dina nya grannar.  En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och fastigheten har vi tillsammans och vårt gemensamma boende blir vad vi själva gör det till.  Att äga en bostadsrätt innebär att vi alla har ett ansvar för våra gemensamma utrymmen och skötsel av dessa. Det blir så fint och trevligt som vi alla gör det till - vi är alla delägare på lika villkor. Som bostadsrättsinnehavare är det du som har ansvar för att se över och bekosta lägenhetens inre underhåll.  Du ska iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten och gentemot dina grannar. 

Navigera och hitta i området

BRF NATTVAKTEN OMRÅDE KARTA

TRÄDGÅRDSFÖRRÅD

Här finns krattor, trycktvätt, sopborstar, skottkärra mm att låna. 

Kontakta: Fredrik Forsell , Nattvardsgränd 31

0707593053

LEKPLATS

Här finns det klättervägg, gungor, balansbräde, sandlåda och rutschkana.

TUNA SAMLINGSLOKAL 

Boka HÄR

SNICKARBODEN

Här finns verktyg som man kan få låna. 

TVÄTTSTUGAN

MILJÖSTUGAN

PARKERING

Här finns platser att boka inomhus och utomhus. 

Boka en plats HÄR

LILLA LEKPLATSEN

Här finns gungor för de mindre, sandlåda och rutschkana.

BASKETPLAN

SAXESS KLIPPOTEK

En lugn och harmonisk salong.

Tidsbokning: 

Tel: 08- 533 326 93

E-mail: shiva@saxessklippotek.com

Ordningsregler & stadgar

Läs igenom föreningens ordningsregler och stadgar.

Du hittar dem på HÄR och det är viktigt att du tar del av dem.

Hemförsäkring & tillägg

Du är skyldig att ha en giltig hemförsäkring samt bostadsrättstillägg, dessa tecknar du själv.

Electricity

Sollentuna energi är nätägare och vår elnätsleverantör. Du behöver själv teckna elnäts-avtal  samt ett elhandelsavtal med valfritt bolag.

Internet & TV

Fiber är draget till alla lägenheter, internetabonnemang tecknar du själv. Digital TV-uppkoppling tillhandahålls via Comhem så länge tjänsten upprätthålls.

Renovering

Större renoveringar måste få godkännande från styrelsen innan man sätter igång. För ansökan se föreningens hemsida

Trash

Sopkärl finns i ändan av huset på tunanståket. På väggarna bakom kärlen finns information om vad som får slängas. Det är inte tillåtet att slänga grovsopor i miljörummet eller ställa det utanför eller ställa utanför/runt om.

Städdagar

Varje vår och höst har vi en gemensam gårds- och områdes städning. Möjlighet att slänga grovsopor kommer att finnas.

Ta tillfälle i akt att träffa och lära känna dina grannar. Vintertid ansvarar varje hushåll för snöröjning utanför lägenheten.

Avlopp, toalett och golvbrunn

Det är viktigt att regelbundet rensa i avlopp och golvbrunnar för att undvika stopp, översvämning och onödiga kostnader. Du får bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Fulspola inte!

Tunan - Gemensam festlokal / möteslokal

Tuna är vår gemensamma samlingslokal som går att hyra. Se priser och ordningsregler HÄR

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKING PARTNER

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parking partner om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.