Contact the Board

Vill du prata med oss om våra
bostäder? Hör av dig till oss idag

Alla frågor kring underhåll och felanmälan

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

Alla frågor kring parkering

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parking partner om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter.

Contact form