Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

STYRELSEN

BRF Nattvaktens postadress

Brf Nattvakten
c/o Förvaltnings AB Teoge
Box 19065
167 19 Bromma

Teoge tar hand om alla frågor kring underhåll och felanmälan

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

Parking partner tar alla frågor kring parkering

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parking partner om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter.

Contact form


  TEOGE

  Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

  PARKING PARTNER

  Lediga p-platser och garage. Kontakta Parking partner om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

  STYRELSEN

  Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.