Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

The board

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen

BRF Nattvaktens postadress

Brf Nattvakten
c/o Förvaltnings AB Teoge
Box 19065
167 19 Bromma

Teoge tar hand om alla frågor kring underhåll och felanmälan

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

Parking partner tar alla frågor kring parkering

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parking partner om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter.

Contact form