Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

Blanketter & Dokument​

Glöm inte dina grannars godkännande

Application for a permit for subletting

Neighbors approval of renovation / remodeling

Application for a permit for indoor renovation

Application for a permit for remodeling outdoors

Neighbors who bother? Submit a disturbance list

Information from SBC about living in a condominium

Water consumption

Here you can see your apartment's water consumption:
www.bkab-kas.se
You need your apartment's login which is as below:
Username: 2088-na-XXXX
Password: 2088-na-XXXX
XXXX = your apartment number.

TEOGE

Vår tekniska förvaltare är Teoge Alla frågor som rör fastigheten ska i första hand gå till dem. Om de gör bedömningen att en fråga kräver ett beslut utanför deras ramar så kontaktar de styrelsen.

PARKMAN

Lediga p-platser och garage. Kontakta Parkman om du vill hyra eller avsluta en plats eller har andra synpunkter. 

STYRELSEN

Vill du prata med oss om våra bostäder eller bli med i styrelsen. Vill du fråga vad som gäller i ditt byggärende.

Byte av förvaltare!

Den 2023-01-01 tar SBC över förvaltningen av BRF Nattvakten.

Alla förfrågningar gällande mäklarbilder, fakturor, felanmälan med mera går till Teoge fram tills 2022-12-31

Under december kommer SBC skicka ut fakturorna för första kvartalet, det vill säga för januari, februari och mars. Dessa betalas enligt respektive förfallodatum.

Teoge skickar december fakturan i november.