Skip to content

Nattvakten i Sollentuna

HEM
FÖR ALLA

ÅRSSTÄMMA 2022 VÄLKOMMEN

Date: Tuesday, May 24, 2022
Time: 19:00
Tools: Google meet-meet

To participate in the Annual General Meeting on mobile, do the following:

Download Google Meet on your phone:

Apple

Android

The annual meeting will open a 15 minutes before the meeting begins, so that everyone has time to join and make sure that everything works as it should.

BOKNING

Reserve Tunan

Laundry room

Fault report

Parking lot

FÖRENINGENS NYHETSBREV

Get information about what is happening in the association, no matter where you are.

Senaste från nyhetsbrevet

För närvarande upplever vi problem med bokningssytemet för tvättstugan, felsökning pågår.

För att boka tvättstugan, behöver du göra det manuellt utanför tvättstugan. För att välja dag behöver du trycka hårt för att komma vidare. 

BRF NATTVAKTEN ORGINAL LOGOTYPE